Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
02425106060
info@bilalozcakir.com.tr

Kategori: AR-APP

Tasarım Süreci Devam Eden Yazılımlar

Matematik Eğitimi: Probleme dayalı kesir etkinlikleri için artırılmış gerçeklik Probleme dayalı geometri etkinlikleri için artırılmış gerçeklik Rutin problemler için Şema Temelli artırılmış gerçeklik etkinlikleri Fen Eğitimi: Devreler ve devre elemanları Güneş Sistemi ve Ay Canlıların sınıflandırılması Hücre ve organeller

Kesir AR – Artırılmış Gerçeklik Yazılımı

İlkokul ve ortaokul matematiğinde kesir kavramı, çocukların bilişsel düzeyi dikkate alındığında, ilk başta soyut bir kavram olarak karşılarına çıkmaktadır. Alanyazında artırılmış gerçeklik yazılımları genel olarak üç boyutlu olarak görsellenebilen durumlar üzerine inşa edilmekteyken bu uygulamada iki boyutlu görseller içeren matematik kavramlarında bu uygulamanın nasıl ele alınabileceği gösterilmek istenmiştir. Bu uygulamada, ortaokul matematiğinde yer alan birim …

Hacim AR – Artırılmış Gerçeklik Yazılımı

Matematik öğretim programlarında yer alan hacim kavramına giriş aşamasında katı cisimlerin hacimlerinin hesaplanmasından önce hacim formüllerinin keşfedilmesine yönelik etkinlikler önerilmektedir. Bu amaçla, geometri ve ölçme öğrenme alanında yer alan prizmaların birim küplerle hacim hesabına yönelik animasyonlar ve gösterimler içeren etkileşimli Hacim AR uygulaması tasarlanmıştır. Bu uygulamada üç aşama bulunmaktadır. Öncelikle, prizmanın hacminin prizmayı oluşturan birim …

ManuBlock – Unity ile Görsel C# Kodlama Aracı

Yıllar önce Pascal programlama dili ile matematik arasındaki yakınlık beni kodlama öğrenmeye sevk etmişti. Bu zamandan beri eğitimim ve kariyerimin dışındaki boş zamanlarımda kendimi programlama konusunda geliştirmeye devam ettim. Doktora eğitimim süresince ise belirlemiş olduğu tez konusu sayesinde artık kariyerimin içerisine de kodlamayı dahil etme fırsatım oldu. Doktora tez çalışmamda, ulusal alanda eksikliğini görmüş olduğum …

Uzamsal AR – Artırılmış Gerçeklik Yazılımı

Bu uygulama ilkokul ve ortaokul matematiğinde yer alan üç boyutlu yapıların farklı yönlerden görünümlerinin belirlenmesi ve farklı yönlerden görünümleri bilinen üç boyutlu yapıların oluşturulması konularını içerecek şekilde tasarlanmıştır. Uygulama tüm okul düzeylerindeki öğrencilerin uzamsal zekalarının gelişimine imkan tanıyacak şekilde akademik araştırmalar çerçevesinde geliştirilmiştir. Yine de uygulamanın matematik öğretim programları çerçevesinde temel hedef kitlesi ortaokul öğrencileri …

Elementler ve Bileşikler – Artırılmış Gerçeklik Yazılımı

Her ne kadar matematik eğitimcisi olsam da bir fen eğitimcisinin oğlu olarak fen bilimlerine ayrı bir ilgim olmuştur. Bu nedenle matematik eğitimi literatürünün yanında fen eğitimi literatürüne de artırılmış gerçeklik destekli bir uygulama kazandırmak amacıyla elementler ve bileşikler adını verdiğim bu uygulamayı tasarladım. Matematik eğitiminin aksine Fen bilimleri eğitimi kapsadığı kavramlar nedeniyle artırılmış gerçeklik uygulamaları …

Açınımlar – Artırılmış Gerçeklik Yazılımı

İlkokul ve ortaokul matematik öğretim programında temel geometrik cisimlerin açınımları ve açınımları verilen katı cisimlerin farklı öğrenci merkezli etkinliklerle (kağıt katlama, somut materyaller kullanma, vb.) oluşturulmasına ilişkin konular yer almaktadır. Tabi ki bu konuların öğretimi ile öğrencilerin artık zihinden bu işlemleri yapmaları ve açınım-katı cisim eşlemesini yapabilmesi beklenen bir durumdur. Bahsedilecek olan bu artırılmış gerçeklik …