Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
02425106060
info@bilalozcakir.com.tr

Bildiriler

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

ÖZÇAKIR NURGÜL, ÖZÇAKIR BİLAL (2021). Scratch ile Matematik Öğretim Araçları Geliştirmenin Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu Öz Yeterlik Algılarına Etkisi. 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

NAMLI ŞENOL, ÖZÇAKIR BİLAL (2021). Ortaokul Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Matematik Görevlerinin Bilişsel İstem Basamaklarına Göre Sınıflandırılması. 5. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-5) Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

ÖZÇAKIR BİLAL, YAKAR HAMZA (2021).  İlköğretim Matematik Dersi Kazanımlarının Sosyal Bilgiler Dersi Becerileriyle İlişkilendirilmesi.  5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum).

ŞİMSEK HÜSEYİN, KULA SELEN, ÖZÇAKIR BİLAL, ÇELİKER CEYLAN TUBA (2019). The relation between academic boredom of secondary school students in mathematics lessons and sources of mathematics self-efficacy and mathematics anxiety. International Conference on New Horizons in Education (INTE 2019), s.176. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL (2019). Matematik Öğretmeni Adaylarının Artırılmış Gerçeklik Destekli Eğitime İlişkin Görüşleri. X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, s.64. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

KARA MUHAMMED, ÖZÇAKIR BİLAL (2019). Artırılmış Gerçeklik Öğrenme Materyalleri İle Desteklenen Eğitimin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etkisinin İncelenmesi. X. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, s.43. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

BALTACI ÖNDER, ÖZÇAKIR BİLAL, ÖZÜDOĞRU GÜL (2019). Türkiye’de Eğitim Felsefesi ve Eğitim Tarihi Konularında Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirmesi.  Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences – 2, 677-679. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÜDOĞRU GÜL, BALTACI ÖNDER, ÖZÇAKIR BİLAL (2019). Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi. Taras Shevchenko International Congress on Social Sciences – 2, 679-680. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, ÖZDEMİR DUYGU, NAMLI ŞENOL, AYAN RUKİYE (2018). Artırılmış Gerçeklik Destekli Matematik Eğitimi Tutum Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.  2. Uluslararası Uzaktan Öğrenme ve Yenilikçi Eğitim Teknolojileri Konferansı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, AYDIN BÜNYAMİN (2018). Geometri Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Kullanımının Matematik Öğretmen Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu Öz-Yeterlik Algılarına Etkisinin İncelenmesi.  4. International Academic Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

İSLİM ÖMER FARUK, ÖZÇAKIR BİLAL (2018). Bilim Tarihi Dersinin İşlenmesinde Alternatif Bir Yol: Belgeseller.  4. International Academic Research Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

OLPAK YUSUF ZİYA, ÖZÇAKIR BİLAL (2018). Ahi Yeterliliğe Dayalı Eğitim Projesi: Pilot Uygulamaya İlişkin Öğrenci Görüşleri.  6th International Instructional Technologies  Teacher Education Symposium (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, ÖZDEMİR DUYGU (2018). Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Etkinlikleri.  Uluslararası Öğrenme, Öğretim ve Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

NAMLI ŞENOL, ÖZÇAKIR BİLAL (2018). Middle School Students’ Transition from Arithmetic to Algebra in The Context of Equation Problems.  International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ŞİMŞEK HÜSEYİN, ÖZÇAKIR BİLAL (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Ödev İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi.  X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

NAMLI ŞENOL, ÖZÇAKIR BİLAL (2018). Ortaokul Öğrencilerinin Trigonometri İle İlgili Matematik Konularında Problem Çözme Yolları.  X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZDEMİR DUYGU, ÖZÇAKIR BİLAL (2018). A Qualitative Study: Teaching Fractions with Augmented Reality for 5th Grade Students in Turkey.  20th International Conference on Education (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

İSLİM ÖMER FARUK, ÖZÇAKIR BİLAL, YAKIN İLKER (2017). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Hakkındaki Görüşleri: Bir Durum Çalışması.  5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, GÜNEŞ ERHAN, ÖZDEMİR DUYGU (2017). Matematik Eğitimine Yönelik Bir Artırılmış Gerçeklik Uygulamasının Geliştirilmesi ve Uygulanması.  5. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DİKMENLİ YURDAL, YAKAR HAMZA, KONCA AHMET SAMİ, ÖZÇAKIR BİLAL (2017). Sınıf Eğitimi ve Fen Eğitimi Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısı.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

YAKAR HAMZA, DİKMENLİ YURDAL, KONCA AHMET SAMİ, ÖZÇAKIR BİLAL (2017). Afet Bilinci Algı Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması.  IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, ÖZDEMİR DUYGU (2017). 6. Sınıf Geometri Kazanımıyla İlişkilendirilen Arttırılmış Gerçeklik Uygulamaları Hakkındaki Görüşler.  II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, 466-467. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

DİKMENLİ YURDAL, YAKAR HAMZA, ÖZÇAKIR BİLAL, KONCA AHMET SAMİ (2017). Sosyal Bilgiler ve matematik Eğitimi Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısının Karşılaştırılması.  6. Uluslarası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

YAKAR HAMZA, DİKMENLİ YURDAL, KONCA AHMET SAMİ, ÖZÇAKIR BİLAL (2017). An Investigation of Preservice Teachers’ Disaster Consciousness.  Third Sarajevo International Conference Irregular Migration towards EU and Balkan Countries (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

KONCA AHMET SAMİ, ÖZÇAKIR BİLAL, ARIKAN NİHAT (2016). Investigation effects of technology assisted instruction to 4 6 years children s recognition and discrimination of basic geometric shapes.  1. International Academic Research Congress (INES-2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, KONCA AHMET SAMİ, ARIKAN NİHAT (2016). Okul öncesinde geometrik şekillerin öğretilmesinde tablet üzerinde etkinlik geliştirilmesi.  1. International Academic Research Congress (INES-2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, ÇAKIROĞLU ERDİNÇ, GÜNEŞ ERHAN (2016). Edutainment Applications of Augmented Reality  The Case of Augmented Book.  1. International Academic Research Congress (INES-2016) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, ÖZDEMİR DUYGU, KIYMAZ YASEMİN (2016). Investigation The Effects of Dynamic Geometry Activities on Van Hiele Levels and Motivation Towards Mathematics  The Case of Gifted Students.  7th World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership (WCLTA-2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, GÜNEŞ ERHAN, ÇİTCİ EROL (2016). Implementation of Augmented Reality on Chemistry Education.  International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

SÖZEN SİNEM, ÖZÇAKIR BİLAL, ORHAN BURCU (2015). Metacognitive Similarities and Differences between Teachers and Students on Mathematical Problem Solving Skills.  The European Conference on Educational Research (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, ÇAKIROĞLU ERDİNÇ (2015). Pre Service Elementary Mathematics Teachers  Progresses On Dynamic Geometry Activities And Views About Using Dynamic Geometry Regarding Technological Pedagogical Content Knowledge.  International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology (ICEMST) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL, AYTEKİN CAHİT, ALTUNKAYA BÜLENT, DORUK BEKİR KÜRŞAT (2014). Effects of Using Dynamic Geometry Activities on Eighth Graders  Achievement Levels and Estimation Performance in Triangles.  3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 356 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AYTEKİN CAHİT, ALTUNKAYA BÜLENT, DORUK BEKİR KÜRŞAT, ÖZÇAKIR BİLAL (2014). The Analysis of the Relation between Eight Grade Students  Estimation Skills Usage in Triangles and Their Teaching Style Expectations and Sources of Motivation.  3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications, 358-359. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

AYTEKİN CAHİT, ÖZÇAKIR BİLAL (2012). Bilgisayar Cebiri Sistemleri ve Dinamik Geometri Yazılımları Kullanılarak Yapılan Araştırmaların Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi.  6th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 288 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

ÖZÇAKIR BİLAL, ÇAKIROĞLU ERDİNÇ (2018). Matematik Eğitiminde Artırılmış Gerçeklik Ortamları İle Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Uzamsal Zekalarının Gelişimi: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma.  13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

ÖZÇAKIR BİLAL,ÇAKIROĞLU ERDİNÇ (2013). Dörtgensel Bölgelerin Alanlarına Yönelik Dinamik Geometri Etkinlikleri.  12. MATEMATİK SEMPOZYUMU, 71-73. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)