Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
02425106060
info@bilalozcakir.com.tr

Projeler

Bilimsel Araştırma Projeleri:

Öğrenme Güçlüğü Yaşayan Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri ve Matematik Öğretiminin Artırılmış Gerçeklik ile Desteklenmesi, TÜBİTAK 3501-220K320, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 01/04/2021 – (Devam Ediyor), (ULUSAL) – TÜBİTAK Kariyer Geliştirme

Matematik Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisini Geliştirmelerini Desteklemek Amacıyla Web 2.0 Araçlarının Kullanımına Yönelik Bir Tasarım Çalışması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 01/03/2020 – (Devam Ediyor), (ULUSAL) – Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

Ortaokul Matematiğine Yönelik Problem Çözme Ve Artırılmış Gerçeklikle Eğitsel Oyun Uygulamaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: ÖZÇAKIR BİLAL, 06/04/2018 – 06/04/2019 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

BÖTE ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümlerinde Oyunlaştırma, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü: İSLİM ÖMER FARUK, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 06/04/2018 – 06/04/2019 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Derslerinde Yaşadıkları Can Sıkıntısının Öz Yeterlik Kaynakları Ve Matematik Kaygısı İle İlişkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, , 04/07/2018 – 04/01/2020 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

Artırılmış Gerçeklik ve Eğitim Uygulamaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 07/07/2015 – 22/12/2017 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

Öğretmen Adaylarının Afet Bilinci Algısı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 26/09/2016 – 26/10/2017 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

Üstün Yetenekli 5 Sınıf Öğrencilerin Matematik Derslerinde Dinamik Geometri Yazılımı Kullanımına İlişkin Görüşleri Dinamik Geometri Yazılımının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Van Hiele Seviyeleri Kapsamında İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 07/07/2015 – 27/01/2017 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

Bilgisayar Destekli Eğitimin 4 6 Yaş Çocukların Temel Geometrik Şekilleri Tanımalarına ve Şekilleri Ayırt Etmelerine Etkisinin İncelenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 13/07/2015 – 16/12/2016 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Gelişimine Mikro Öğretim Uygulamalarının Etkisi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 31/07/2014 – 24/03/2016 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

GeoGebra Temelli Öğretim Etkinliklerinin İlköğretim 8 Sınıf Öğrencilerinin Üçgenler Alt Öğrenme Alanındaki Beceri ve Tutumlarına Etkisinin Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 22/08/2013 – 08/04/2015 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

Mevcut Fen Bilgisi Laboratuarlarının Materyal Sınıflarının İyileştirilmesi ve Eski Öğretmen Okulundan Kalma Deneysel Malzemelerin Sergilenmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 30/04/2014 – 06/01/2015 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

Matematik Eğitimi Laboratuarının Bilişim Teknolojileri Açısından Geliştirilmesi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 10/07/2013 – 09/11/2013 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri

Çok Kültürlü Matematik Eğitimi Laboratuarı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı: ÖZÇAKIR BİLAL, 15/07/2012 – 15/01/2013 (ULUSAL) – Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi – Bilimsel Araştırma Projeleri