Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
02425106060
info@bilalozcakir.com.tr

Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Özçakır, B. & Özdemir, D. (in press). Reliability and Validity Study of an Augmented Reality Supported Mathematics Education Attitude Scale. International Journal of Human-Computer Interaction, …(…), …-… . Doi: 10.1080/10447318.2022.2092955

Özkubat, U., Sanır, H., Özçakır, B. & İslim, Ö. F. (2022). Teaching Mathematics, Science and Reading Skills to Students with Special Needs: A Review of Augmented Reality Studies. Journal of Learning and Teaching in Digital Age, 7(2), …-… . Doi: 10.53850/joltida.1001800

Özçakır, B. & Çakıroğlu, E. (2022). Fostering spatial abilities of middle school students through augmented reality: Spatial strategies. Education and Information Technologies, 27(3), 2977–3010. Doi: 10.1007/s10639-021-10729-3

Özçakır, B. & Çakıroğlu, E. (2021). An Augmented Reality Learning Toolkit for Fostering Spatial Ability in Mathematics Lesson: Design and Development. European Journal of Science and Mathematics Education, 9(4), 145-167. Doi: 10.30935/scimath/11204

Arıcan, M. & Özçakır, B. (2021). Facilitating the development of Preservice teachers’ proportional reasoning in geometric similarity problems using augmented reality activities. Education and Information Technologies, 26(2), 2327-2353. Doi: 10.1007/s10639-020-10359-1

Özçakır, B., Özdemir, D. & Kıymaz, Y. (2020). Effects of dynamic geometry software on students’ geometric thinking regarding probability of giftedness in mathematics. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 48-61. Doi: 10.33200/ijcer.664985

Şimşek, H., Kula, S. S. Özçakır, B., & Ceylan Çeliker, T. (2020). The Relation Between Academic Boredom of Students with Mathematics Self-Efficacy and Mathematics Anxiety. Acta Didactica Napocensia, 13(2), 30–42. Doi: 10.24193/adn.13.2.2

Sözen Özdoğan, S., Özçakır, B. & Orhan, B. (2019). A case of teacher and student mathematical problem-solving behaviors from the perspective of a cognitive-metacognitive framework. Studia paedagogica 24(4), 221-243. Doi: 10.5817/SP2019-4-10 

Özçakır, B. & Çakıroğlu, E. (2019). Effects of Dynamic Geometry Activities on Seventh Graders’ Achievement in Area of Quadrilaterals. International Journal for Mathematics Teaching and Learning 20(2), 257-271.

Özçakır, B. (2019). Prospective Mathematics Teachers’ Technology Usages: A Case for Dynamic Geometry Software. Acta Didactica Napocensia, 12(1), 1-15. Doi: 10.24193/adn.12.1.1

Özçakır, B., Konca, A. S. & Arıkan, N. (2019). Children’s Geometric Understanding through Digital Activities: The Case of Basic Geometric Shapes. International Journal of Progressive Education, 15(3), 108-122. Doi: 10.29329/ijpe.2019.193.8

Baltacı, S., Yıldız, A. & Özçakır, B. (2016). The Relationship between Metacognitive Awareness Levels Learning Styles Genders and Mathematics Grades of Fifth Graders. Journal of Education and Learning, 5(4), 78-89., Doi: 10.5539/jel.v5n4p78

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Konca, A. S. & Özçakır, B. (2021). Okul Öncesi Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Matematiksel Gelişim İnancı ve Erken Çocukluk Matematik Pedagojik Alan Bilgisi, Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 10(4), 1506-1529. Doi: 10.30703/cije.894044

Çabuk Aksop, A., Özdemir, D. & Özçakır, B. (2021). Matematik Öğretmenlerinin Kültürel Zekâ Düzeylerinin Belirlenmesi ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi (YYU Journal of Education Faculty), 18(2), 791-813. Doi: 10.33711/yyuefd.1029196

Özüdoğru, G., Baltacı, Ö. & Özçakır, B. (2021). Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenme Konusunda Yapılan Tezlerin Bibliyografik Değerlendirilmesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi , 11(2) , 829-842 . Doi: 10.30783/nevsosbilen.772581

Özdemir, D. & Özçakır, B. (2019). Kesirlerin Öğretiminde Artırılmış Gerçeklik Destekli Matematik Eğitiminin 5.sınıf Öğrencilerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi, Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 21-41. Doi: 10.17984/adyuebd.495731

Özçakır, B. & Aydın, B. (2019). Artırılmış Gerçeklik Deneyimlerinin Matematik Öğretmeni Adaylarının Teknoloji Entegrasyonu Öz-Yeterlik Algılarına Etkisi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 10(2), 314-335. Doi: 10.16949/turkbilmat.487162

Özçakır, B. & Çakıroğlu, E. (2017). Ortaokul 7. Sınıfta Dörtgenlerin Alan Bağıntılarını Oluşturma Sürecinde Dinamik Geometri Yazılımlarının Kullanılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 231-248.

Özçakır, B., Aytekin, C., Altunkaya, B. & Doruk, B. K. (2015). Effects of Using Dynamic Geometry Activities on Eighth Grade Students Achievement Levels and Estimation Performances in Triangles. Participatory Educational Research, 2(3), 43-54., Doi: 10.17275/per.15.22.2.3

Altunkaya, B., Aytekin, C., Doruk, B. K. & Özçakır, B. (2014). The Analysis of the Relation between Eight Grade Students Estimation Performance in Triangles with Their Teaching Style Expectations and Sources of Motivation. Participatory Educational Research, 1(1), 44-64., Doi: 10.17275/per.14.05.1.1

Uluslararası kitaplar:

Özdemir, D. & Özçakır, B. (in press). Matematikte Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Eğitimleri: Örnek Yaklaşımlar ve Uygulamalar. Ankara: Nobel Yayın.

Uluslararası kitaplarda yayımlanan bölümler:

Özçakır, B. (in press). Matematikte Üstün Yetenekli Öğrencilere Yönelik Yenilikçi Teknoloji Uygulamaları. D. Özdemir & B. Özçakır (Ed), Matematikte Üstün Yetenekli Öğrenciler ve Eğitimleri: Örnek Yaklaşımlar ve Uygulamalar. (s. …-…), Ankara: Nobel Yayın.

İslim, Ö. F., Özçakır, B. & Özkubat, U. (2021). Özel Gereksinimli Bireyler için Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları: Matematik Eğitimi Örneği. G. Töret (Ed), Özel Gereksinimli Bireylerde Destekleyici İleri Düzey Teknolojiler (s. 33-55),  Ankara: Nobel Yayın.

Aytekin, C. & Özçakır, B. (2021). Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımına Yönelik Çalışmaların Teknoloji, Pedagoji Ve Alan Bilgisi Yönünden İncelenmesi: 2006-2012 Yılları. Ş. Koca & P. Erten (Ed), Eğitim Bilimlerinde Araştırma Ve Değerlendirmeler – II (s. 108-130), Ankara: Gece Kitaplığı.

Özçakır, B. (2020). Teknoloji Destekli Matematik Öğretimi. M. Ünlü (Ed), Uygulama Örnekleriyle Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar (s. 157-178),  Ankara: PEGEM.

Özçakır, B. (2019). Ondalık Gösterim Kavramı ve Öğretimi. E. Ertekin & M. Ünlü (Eds), Kuramdan Uygulamaya Etkinlik Örnekleriyle Sayıların Öğretimi (s. 348-375),  Ankara: PEGEM.

Özçakır, B. (2019). Problem Solving Modalities with Dynamic Geometry Software in Mathematics: Dragging, Measuring and Verifying. T. Çetin, E. Hamzaoğlu, Y. Dikmenli & B. Kılcan (Eds), New Horizons in Educational Sciences (s. 87-97), Klaipeda: SRA.

Ulusal bilimsel kitap dışı yayınlar:

Özçakır, B. & Özdemir, D. (2021). CARIBOU MATEMATİK YARIŞMASI 3. ve 4. Sınıflar İçin Çıkmış Sorular ve Cevapları, Ankara: Vizetek Yayın.